Šajā nodarbībā jūs mācīsieties saskaitīt trīsciparu skaitļus, kā veikt pareizu pierakstu un praktiski pielietot apgūtās zināšanas.
  


Last modified: Friday, 19 May 2023, 2:21 PM