Öğrenciler, 1000’den küçük en çok 4 sayıyı küçükten büyüğe ve büyükten küçüğe sıralarlar.

 

 

Last modified: Thursday, 11 May 2023, 1:00 AM