Üç basamaklı sayılarla eldeli toplama yapar.

 

 

Last modified: Thursday, 11 May 2023, 1:08 AM