Bu derste öğrenciler toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemi yapmayı öğreneceklerdir.
  
Pēdējās izmaiņas: Thursday, 2023. gada 11. May, 01:14