Bu derste öğrenciler toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemi yapmayı öğreneceklerdir.
  
Ultima modificare: Thursday, 11 May 2023, 01:14