Öğrenciler 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapmayı öğreneceklerdir.
  


Last modified: Thursday, 11 May 2023, 1:16 AM