V tej lekciji se bomo naučili prepoznati enostavne ulomke, jih poimenovati in med seboj primerjati.
  


Last modified: Friday, 19 May 2023, 1:57 PM