Šajā nodarbībā jūs apgūsiet skaitļus no 1 līdz 10, to rakstību, kā arī vingrināsieties skaitīšanā līdz 10.

 

 

Last modified: Friday, 19 May 2023, 2:17 PM