Šajā nodarbībā jūs apgūsiet skaitļus no 11 līdz 20, to rakstību, kā arī vingrināsieties skaitīšanā līdz 20.
  


Last modified: Friday, 19 May 2023, 2:17 PM