Šajā nodarbībā jūs mācīsieties, kā praktiski pielietot zināšanas par likumsakarībām, veidojot skaitļu virknes.

 

 

En son değiştirme: Friday, 19 May 2023, 2:20 PM