Šajā nodarbībā jūs mācīsieties saskaitīt skaitļus 30 apjomā, kā tos uzrakstīt un praktiski pielietot apgūtās zināšanas.

 

 

En son değiştirme: Friday, 19 May 2023, 2:20 PM