• Projektu 

    MATH – Model Adapted to Hearing Impaired

     siekiama prisidėti prie klausos negalią turinčių 6-15 metų amžiaus mokinių nuotolinio matematinio ugdymo. Teikdamas prieinamą skaitmeninę medžiagą, projektas leis kurtiesiems ir neprigirdintiems mokiniams pagerinti savo matematinius įgūdžius.

    Projektu taip pat siekiama įgalinti šioje srityje dirbančius mokytojus ir pateikti jiems išsamią mokomąją medžiagą.