• Cilj projekta 

    MATH – Model Adapted to Hearing Impaired 

    je ustvariti spletno platformo za gluhe in naglušne učence, stare od 6 do 15 let, kjer bodo na voljo digitalne učne vsebine s področja matematike. S pomočjo tega spletnega orodja bodo gluhi in naglušni učenci izboljšali svoje znanje matematike.

    Poleg tega bo učiteljem platforma predstavljala pomemben vir digitalnih gradiv, ki jih bodo lahko uporabljali tako pri pouku na daljavo kot tudi v razredu.